Szybki dostęp

 

Komunikat

REKRUTACJA 2020/2021

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW I UCZNIÓW


 

SAMOKSZTAŁCENIE

 

 


 

KOMUNIKAT W SPRAWIE INFORMACJI I ZALECEŃ MEN

z 24.04. 2020 r.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie i Maturzyści


Uprzejmie informujemy, że do 24 maja br. została przedłużona
przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.


W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i
placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminów
zmienione zostały również przepisy dotyczące m.in. harmonogramu
egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych.

Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych.

 

Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminówhttps://www.gov.pl/web/edukacja

 


 

KOMUNIKAT


W związku z zagrożeniem koronawirusem, informuję, że od dnia 23 marca zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów w sekretariacie szkoły. Zawieszone zostają wizyty w szkole. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Kontakt osobisty jest możliwy w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Informacja telefoniczna w godzinach 8-11
pod nr telefonu:

89 751 32 37

Pytania można również kierować na adres e-mail:
sekretariat.staryogolniak@wp.pl
oraz poprzez dziennik elektroniczny

 


 

W bieżącym tygodniu wyszliśmy w miasto, po to by zbadać wpływ społeczny w środowisku naturalnym. Naszymi osobami badanymi były osoby oczekujące na odjazd autobusu na przystankach autobusowych.  Najpierw zaplanowaliśmy eksperyment tak, by móc potem wyciągnąć trafne wnioski badawcze, określiliśmy zmienne badawcze i losowy dobór do próby. Nasza hipoteza: im większy wpływ społeczny działa na ludzi, tym silniejsze są ich reakcje.

W jaki sposób określiliśmy wpływ społeczny? Uciekaliśmy z przystanku! Przy pierwszej próbie eksperymentalnej – jeden badacz (niby oczekujący na odjazd autobusu) nagle poderwał się do ucieczki z przystanku, przy kolejnych próbach więcej osób (3, 6, 9). Pozostali badacze, ukryci dla niepoznaki, zliczyli reakcje ludzi: kto się obejrzał, po kim widać nerwową reakcję, kto się poderwał wraz z osobą uciekającą, kto coś krzyknął. Najbardziej podobały nam się reakcje słowne: „Dokąd oni tak biegną?” „Co im się stało?”

Plan badawczy:

Możemy z dumą powiedzieć, że hipoteza naszego pierwszego eksperymentu psychologicznego potwierdziła się! A nam wejście w role badaczy społecznych sprawiło ogromną radość :)