Główne cele Koła:

 • zapoznanie z mechanizmami działania różnych zjawisk społecznych oraz ich podłożem (konflikty, agresja, współpraca, spostrzeganie ludzi, reklama, wywieranie wpływu, atrakcyjność i miłość),
 • nabywanie kompetencji we współpracy grupowej (metody pracy – praca w podgrupach, praca projektowa),
 • nabywanie umiejętności posługiwania się terminologią nauk społecznych poprzez dyskusje, omawianie scenek filmowych, pracę na przykładach „z życia”,
 • zapoznanie z pracą w dziedzinach nauk społecznych (tzw. benchmarking, odwiedzanie różnych organizacji, poszerzanie wiedzy z psychologii biznesu),  by pomóc młodzieży w dokonaniu odpowiednich wyborów zawodowych,
 • nabywanie umiejętności pracy w metodyce naukowej (schematy korelacyjne, eksperyment, statystyka badań).

Założenia programowe

Uczestnicy: uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych

Zagadnienia, które poruszamy:

 1. Gałęzie psychologii i podstawy psychologii społecznej
 2. Stereotypy i uprzedzenia
 3. Psychologia stosunków międzykulturowych
 4. Psychologia biznesu
 5. Psychologia kryminalistyczna
 6. Psychologia sportu
 7. Psychologia ewolucyjna i psychologia świata zwierząt
 8. Praca społeczna w różnych zawodach (w biznesie, służbie cywilnej/mundurowej, sądownictwie, szkołach)

Doświadczenia:

 1. Udział w grupach warsztatowych
 2. Obserwacja pracy profesjonalistów w innych organizacjach (Straż Graniczna – Sekcja Międzykulturowa, Wydział Kadr i Szkolenia, Służba Zdrowia; działy personalne i szkoleniowe w organizacjach w powiecie kętrzyńskim)
 3. Współpraca z instytucjami non profit na zasadach wolontariatu uczniów
 4. Dramat psychologiczny – jako zwierciadło codzienności
 5. Udział w seansach filmowych i ich interpretacji (dyskusje)

Umiejętności, które nabywamy:

 1. Umiejętności intrapersonalne – wzmocnienie naszych mocnych stron
 2. Umiejętności przydatne na rynku pracy:
  • Współpraca w grupie, radzenie sobie z konfliktem
  • Komunikacja – umiejętności autoprezentacji i prezentacji tematu
  • Antystres – umiejętności radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach
 3. Umiejętności przeprowadzania badań społecznych (w schemacie korelacyjnym i eksperymentalnym) – projekty
 4. Umiejętności analitycznego myślenia i prezentacji danych statystycznych

 

05.02.2018 | 12.02.2018 | 19.02.2018 |

/kliknij datę, aby zobaczyć zawartość/


Zajęcia 05.02.2018

Koło „Altum” rozpoczęło działalność 05.02.2018. Aby współpraca układała nam się dobrze wspólnie omówiliśmy zasady, których chcielibyśmy przestrzegać na zajęciach:

 1. Bezpieczeństwo jest najważniejsze – abyśmy mogli mówić otwarcie o naszych przemyśleniach i nie dopuszczali się raniącej krytyki wobec innych;
 2. Kieruje nami „ciekawość”- zjawisk, zachowań, nas samych. „Ciekawość” jest warunkiem, byśmy myśleli w sposób twórczy;
 3. Nieustannie dążymy do współpracy – pracujemy w grupach z osobami, których nie poznaliśmy jeszcze dobrze, które są inne niż my, które mają inne poglądy i priorytety. W ten sposób uczymy się współistnieć w społeczeństwie i dążyć do wspólnych celów.

Na naszych pierwszych zajęciach wspólnie zastanawialiśmy się na czym może polegać praca psychologa w wielu instytucjach (od organizacji biznesowych po pracę psychoterapeuty).

Uczniowie z zaciekawieniem przyjęli wiadomość o chęci udziału w zajęciach nauczycieli z naszej Szkoły.

^ powrót

 


Zajęcia 12.02.2018

Jak postrzegają nas inni? Czy jest to zgodne z tym, co my myślimy o sobie?

Co to oznacza, że w oczach kolegów jestem inny, dziwny, niemiły? A może jestem zwyczajnie nieśmiały i lubię stopniowo odkrywać się przed innymi? W każdym razie – zawsze jestem „jakiś”. O schematach myślenia, stereotypach i wpływie społecznym rozmawialiśmy na naszych drugich zajęciach Koła Altum. Uczniowie podzielili się stereotypami na swój temat, zaznaczając, że często nie podzielają opinii innych.

Przystąpiliśmy także do pierwszych badań grup społecznych. Aby uznać zbiorowość za grupę społeczną, musi ona spełnić następujące kryteria:

 • liczebność (co najmniej trzy osoby)
 • wspólny cel grupy
 • grupa względnie trwała

Nasze klasy idealnie spełniają te kryteria, zatem, młodzi badacze, ruszajmy w teren! Obserwując to, co się dzieje wokół nas na lekcjach i na każdej przerwie z pewnością możemy odpowiedzieć na pytania:

 • Jaką strukturę ma moja klasa? Czy są tam liderzy?
 • Jakie zadania wyznacza sobie moja klasa? Czy mamy jakieś wspólne cele?
 • Czy w mojej klasie uczniowie posługują się jakąś symboliką? Czy mają jakieś codzienne rytuały?

Obserwacja jest techniką badawczą, którą przeprowadza się według ustalonego planu, w konkretnym celu i w obiektywny sposób. Obserwacja ma dostarczyć informacji na temat zjawisk, zachowań i zdarzeń.

Na kolejnych zajęciach podzielimy się swoimi pierwszymi dokonaniami badawczymi!

^ powrót


Zajęcia 19.02.2018

Czy można podzielić ludzi na dobrych i złych? Na tych, którzy mogliby dopuścić się zbrodni wobec innych i na tych, którzy mają w sobie gen empatii?

Profesor Zimbardo z Uniwersytetu Stanford w swoim słynnym eksperymencie więziennym udowodnił, że przeciętni ludzie wykazują się agresją w działaniu, jeśli stworzy się im odpowiednie warunki: gdy wszyscy są anonimowi, gdy uprzedmiotowienie sprowadza jednostkę do bycia jedynie numerem w celi, gdy odbiera się ludziom godność.

W czasach konfliktów między grupami społecznymi właśnie takie mechanizmy sprawiają, że jeden człowiek dopuszcza się ogromnego okrucieństwa wobec drugiego. Wystarczy uwierzyć, że „oni” z tej innej grupy społecznej, są źli, by usprawiedliwiać swoje wrogie działania wobec tych osób.

Na naszych trzecich zajęciach zastanawialiśmy się jakie mechanizmy kierują grupą społeczną w obliczu konfliktów i poszukiwaliśmy odwołania do historii obozów koncentracyjnych. Niestety, będąc członkami grup społecznych (a każdy z nas jest członkiem zwykle kilku grup, takich jak klasa szkolna), nie unikniemy mechanizmów grupowych. Ale możemy się na nie dobrze przygotować i czerpać z różnorodności wydarzeń, to, co najlepsze. Wtedy każdy z nas może uczyć się innych, ich zachowań, wypróbować trwałość więzi, przyjaźni. I poznać granice swojej siły charakteru!

^ powrót


 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież