Szybki dostęp

 

Rekrutacja 2019/2020

 

„Start the Change” to nowy projekt realizowany przez 14 organizacji partnerskich z 12 krajów Unii Europejskiej. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską, a jego koordynatorem w Polsce jest Amnesty International Polska.

Nasze Liceum znalazło się wśród 18 szkół w Polsce, które mają możliwość realizacji przedsięwzięcia. Inicjatorką, koordynatorką i edukatorką projektu jest Monika Darmofał – Karanowska – pedagog szkolny. Współprowadzącymi zajęcia projektowe są wolontariusze Szkolnej Grupy Amnesty International: Bartosz Łazarczyk (IID LO), Weronika Leńska (IICD LO), Emilia Sapińska (IICD LO), Andrzej Bogórski (IICD LO), Maja Rusiecka (IID LO), Zuzanna Pryszczepko (IID LO), Tosia Kaliszewska (IID LO), Estera Książek (IID LO).

Celem projektu jest wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności, migracji oraz własnej roli i odpowiedzialności za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Podczas warsztatów będą poruszane tematy globalnych nierówności i ich wpływ na problem migracji, omawiane będą zagadnienia dotyczące uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji oraz mowy nienawiści.

Efektem końcowym będzie podjęcie przez chętnych działań na rzecz społeczności lokalnej, które przyczynią się do budowy sprawiedliwego świata i innego spojrzenia na kwestie związane z migracjami, spowodowanymi zarówno przez konflikty zbrojne, jak i przyczyny ekonomiczne.

Działania w projekcie będą oceniane przez międzynarodowe jury, a nagrodą dla najbardziej aktywnej młodzieży jest wyjazd na obozy aktywistyczne do Grecji i Maroka.

Trzymajcie za nas kciuki!!!