Szybki dostęp

 

Organizacja szczepień

 

Nasze zaangażowanie w projekt „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” zostało docenione przez Amnesty International Polska oraz Komisję Europejską. Pani Monika Darmofał – Karanowska otrzymała specjalne zaproszenie na międzynarodowe spotkanie nauczycieli i nauczycielek wyróżniających się pracą edukacyjną w obszarze edukacji globalnej i edukacji praw człowieka.

Tym samym nasi uczniowie otrzymali szansę na udział w obozach aktywistycznych w Grecji i Maroku.

Loesje [czyt. luszje], czyli po polsku Lusia, narodziła się w Arnhem w Holandii, 24 listopada 1983r. Loesje to grupa ludzi działających na całym świecie, a jednocześnie postać, poprzez którą chcą oni inspirować innych.

Z czasem idea Loesje rozprzestrzeniła się na cały świat. Dziś lokalne grupy Loesje działają w kilkudziesięciu krajach, m. in.: w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Estonii, Nepalu czy Stanach Zjednoczonych. Do Polski pierwsze informacje o Loesje dotarły podobno już na początku lat 90.

Działalność Loesje ma pobudzać odbiorców do refleksji, a także kreatywnego i twórczego myślenia oraz uświadomić możliwość wpływania na najbliższe otoczenie. Teksty, które zamieszczane są na drukach (plakatach, pocztówkach, wlepkach), tworzone są najczęściej w ramach warsztatów kreatywnego pisania, a ich celem jest dzielenie się pomysłami i ideami, wyrażenie własnych opinii przy użyciu krótkich sloganów.

Loesje jako osoba kieruje się wartościami kształtującymi jej myśli oraz słowa. Te wartości to przede wszystkim wolność wyrażania własnej opinii i wolność słowa, tolerancja, umiejętność pozytywnej krytyki. Loesje wierzy w siłę ludzi, własną inicjatywę, kreatywność, niezależność, wolność, akceptację i pokój. Loesje nie polega na mówieniu ludziom, co mają myśleć lub robić, celem jest inspirowanie ich do kształtowania i wyrażania własnych opinii.

Hasła Loesje obecne są w wielu miastach na plakatach, muralach, przystankach autobusowych, a w naszej szkole pojawiły się za sprawą pedagog szkolnej, p. Moniki Darmofał – Karanowskiej.

Czytajcie, inspirujcie się, bawcie się słowami. Zobaczcie, jak można pozytywnie pisać o świecie i drugim człowieku.

Szkolna Grupa AI

Hejt, mowa nienawiści, przestępstwa z nienawiści – oto słowa, z którymi często stykamy się, przeglądając prasę, czytając wiadomości w Internecie czy oglądając programy informacyjne. Pojęcia te mogą brzmieć trochę abstrakcyjnie, dlatego podczas kolejnych warsztatów w ramach projektu „Start the Change” wraz z klasą IC LO podjęliśmy próbę ich zdefiniowania, a przede wszystkim uczyliśmy się, jak rozpoznawać mowę nienawiści i jak na nią reagować.

            Warsztaty były dla nas okazją, by uporządkować swoją wiedzę o migracjach w kontekście polskim, w czym pomógł nam quiz przygotowany przez prowadzącą, p. Monikę Darmofał – Karanowską, na platformie Kahoot!

wolontariusze:

Weronika Leńska (IICD LO), Bartosz Łazarczyk (IID LO), Tosia Kaliszewska (IID LO), Estera Książek (IID LO)

24 kwietnia 25 uczniów z klasy IC LO oraz 3 wolontariuszy ze Szkolnej Grupy Amnesty International przystąpiło do realizacji nowego projektu „Start the Change”. Wystartowaliśmy równolegle z naszymi partnerskimi szkołami z Austrii, Włoch, Chorwacji, Niemiec, Cech, Francji, Malty, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Pierwsze warsztaty poświęcone były współczesnym migracjom w kontekście praw człowieka. Uczniowie dowiedzieli się, jak ważna jest własna tożsamość i przynależność do grupy, poznali podstawowe pojęcia związane z migracjami (często mylone w świecie mediów i polityki), poznali skalę migracji na świecie. Szczególne wrażenie zrobił na nich film przygotowany przez międzynarodową organizację Save the Children, pokazujący losy dziecka uciekającego przed okrucieństwem wojny. Film znajdziecie pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=RBQ-IoHfimQ&t=1s.

W zajęciach uczestniczyli wolontariusze: Weronika Leńska, Emilia Sapińska, Bartosz Łazarczyk. Kolejne dwa warsztaty odbędą się w maju.

„Start the Change” to nowy projekt realizowany przez 14 organizacji partnerskich z 12 krajów Unii Europejskiej. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską, a jego koordynatorem w Polsce jest Amnesty International Polska.

Nasze Liceum znalazło się wśród 18 szkół w Polsce, które mają możliwość realizacji przedsięwzięcia. Inicjatorką, koordynatorką i edukatorką projektu jest Monika Darmofał – Karanowska – pedagog szkolny. Współprowadzącymi zajęcia projektowe są wolontariusze Szkolnej Grupy Amnesty International: Bartosz Łazarczyk (IID LO), Weronika Leńska (IICD LO), Emilia Sapińska (IICD LO), Andrzej Bogórski (IICD LO), Maja Rusiecka (IID LO), Zuzanna Pryszczepko (IID LO), Tosia Kaliszewska (IID LO), Estera Książek (IID LO).

Celem projektu jest wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności, migracji oraz własnej roli i odpowiedzialności za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Podczas warsztatów będą poruszane tematy globalnych nierówności i ich wpływ na problem migracji, omawiane będą zagadnienia dotyczące uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji oraz mowy nienawiści.

Efektem końcowym będzie podjęcie przez chętnych działań na rzecz społeczności lokalnej, które przyczynią się do budowy sprawiedliwego świata i innego spojrzenia na kwestie związane z migracjami, spowodowanymi zarówno przez konflikty zbrojne, jak i przyczyny ekonomiczne.

Działania w projekcie będą oceniane przez międzynarodowe jury, a nagrodą dla najbardziej aktywnej młodzieży jest wyjazd na obozy aktywistyczne do Grecji i Maroka.

Trzymajcie za nas kciuki!!!