Szybki dostęp

 

Statuty


 

  • Statut Liceum nr 1 /pobierz/
  • Tryb i warunki usprawiedliwiania nieobecności (załącznik nr 3) /pobierz/
  • Statut Samorządu Uczniowskiego /pobierz/
  • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania /pobierz/
  • Regulamin wypożyczania darmowych podręczników /pobierz/
  • Program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020 /pobierz/
  • Szkolny Zestaw Podręczników i Programów Nauczania 2019/2020 /pobierz/
  • Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego /pobierz/

 


 Przedmiotowe Zasady Oceniania