Szybki dostęp

 

Organizacja szczepień

 

Statuty


 

 • Statut Liceum nr 1 /pobierz/
 • Tryb i warunki usprawiedliwiania nieobecności (załącznik nr 3) /pobierz/
 • Statut Samorządu Uczniowskiego /pobierz/
 • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania /pobierz/
 • Regulamin wypożyczania darmowych podręczników /pobierz/
 • Program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020 /pobierz/
 • Szkolny Zestaw Podręczników i Programów Nauczania 2021/2022
  • Czteroletnie liceum ogólnokształcące - poziom podstawowy i rozszerzony /pobierz/
  • Trzyletnie liceum ogólnokształcące - poziom podstawowy i rozszerzony /pobierz/
  • Klasy pierwsze liceum ogólnokształcące - rocznik 2021/2022 /pobierz/
 • Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego /pobierz/
 • Aneks do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie na czas zdalnego nauczania /pobierz/
 • Aneks do Przedmiotowych Zasad Oceniania uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie na czas zdalnego nauczania /pobierz/

 


 Przedmiotowe Zasady Oceniania