Szybki dostęp

 

Komunikat

REKRUTACJA 2020/2021

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW I UCZNIÓW


 

SAMOKSZTAŁCENIE

 

 


 

KOMUNIKAT W SPRAWIE INFORMACJI I ZALECEŃ MEN

z 24.04. 2020 r.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie i Maturzyści


Uprzejmie informujemy, że do 24 maja br. została przedłużona
przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.


W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i
placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminów
zmienione zostały również przepisy dotyczące m.in. harmonogramu
egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych.

Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych.

 

Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminówhttps://www.gov.pl/web/edukacja

 


 

KOMUNIKAT


W związku z zagrożeniem koronawirusem, informuję, że od dnia 23 marca zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów w sekretariacie szkoły. Zawieszone zostają wizyty w szkole. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Kontakt osobisty jest możliwy w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Informacja telefoniczna w godzinach 8-11
pod nr telefonu:

89 751 32 37

Pytania można również kierować na adres e-mail:
sekretariat.staryogolniak@wp.pl
oraz poprzez dziennik elektroniczny

 


 

 

Jest mi niezmiernie miło, że w takim zacnym gronie będziemy odchodzić nasz jubileusz. Ze szczególnym wzruszeniem myślimy dzisiaj o pedagogach, absolwentach i pracownikach szkoły, którzy odeszli. Pomimo że nie ma ich wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad swojego istnienia. Uczcijmy chwilą ciszy pamięć tych osób.

Czuje się zaszczycona, że to właśnie mnie przypadł obowiązek organizacji tego święta. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostaną w pamięci, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych dzisiaj do nas przemawia, łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością. Ten dzień to czas przywoływania w pamięci koleżanek, kolegów i nauczycieli. Ta także czas wzruszeń i refleksji nad mijającym czasem. 

Nasza szkoła wytworzyła bogatą tradycję, swój klimat i przede wszystkim połączyła kilka pokoleń ludzi – nauczycieli, pracowników oraz uczniów i absolwentów. 

Z perspektywy mijających lat działalność dydaktyczno – wychowawcza szkoły została uwieńczona wieloma sukcesami w konkursach i olimpiadach. O dobrej pracy placówki świadczą też bardzo wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych i stuprocentowa zdawalność matury. Szkoła jest wysoko oceniania przez władze powiatowe i oświatowe. Wychowankowie szkoły, którzy opuścili i nadal opuszczają mury, niejednokrotnie napawali dumą i dzisiaj są największym prezentem, jaki otrzymuje nasza Jubilatka. Na uwagę zasługują również ci absolwenci, którzy będąc uczniami tej szkoły, powrócili do niej już jako nauczyciele. Dzisiejszy dzień przypomina, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły – nauczycie i wychowawca, wsparciem – rodzice, a dumą – absolwenci. 

Szczególne podziękowania kieruję do nauczycieli emerytów, którzy przez wiele lat tworzyli historię i tradycję szkoły, prowadzili nas do sukcesów, wychowywali, wpajali właściwe wartości, wpływali na rozwój szkoły i jej pozytywny wizerunek. 

Przygotowując się do dzisiejszej uroczystości, przestudiowałam dokumentację szkoły z 70 lat. Były to kroniki i protokolarze. Jeden wpis z obrad rady szczególnie utkwił mi w pamięci. Może dlatego, że był stosunkowo „młody”. Wpis z pierwszych demokratycznych wyborów dyrektora. Mojego poprzednika. Pozwoli Pan, że Pana zacytuję: „Posiedzenie rady pedagogicznej z 25 maja 1990 roku: Obecnie przy zmienianych celach dydaktyczno-wychowawczych najczęściej stawiane jest pytanie: kogo mamy w gruncie rzeczy wychować? Dla mnie odpowiedź jest prosta. Powtarzam za profesorem Kotarbińskim: wychować porządnego człowieka, czyli takiego, na którym można polegać, który nie zawiedzie nikogo w potrzebie. Powstaje jednak pytanie: jak to zrobić? Najrzadziej stawia się problem: jak skierować zainteresowania młodzieży ku poszczególnym przedmiotom nauczania? Pozorna odpowiedź jest prosta: tak stymulować wychowanie, by dziecko chciało się uczyć. Tylko jak to zrobić? (…) Należałoby zacząć od zmiany (..) szyldu (Komisji Postępu Pedagogicznego) na nazwę Komisja do spraw reformy szkoły. Zaktywizowanie jej prac uważam za pierwszy postulat, nawet gdyby zaszła potrzeba posłużenia się eksperymentami spoza szkoły. (…) Marzeniem byłaby budowa sali gimnastycznej, ale do tego potrzebny jest cud gospodarczy. Gdybym kierował szkołą, chciałbym na zawsze zostać dyrektorem-kolegą, bez zbędnej bufonady. Zdrowa zasada: jeśli ktoś chce rządzić, niech stanie się służba wszystkich” – oznacza, iż każdy przełożony powinien traktować swój etat jako służbę dla drugiego człowieka. Stąd tez dołożę wszelkich starań dla stworzenia upragnionej atmosfery życzliwości w naszym środowisku.” 

Szanowni Państwo, jestem przekonana, że dzisiejszy dzień będzie też świętem absolwentów – przywoływania w pamięci kolegów, koleżanek, nauczycieli, ale także świętem wzruszeń. Powrót do szkoły to bowiem powrót do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia. Współczesna szkoła jest niewątpliwie inna. Obiektywnie musimy przyznać, że wiele zmieniło się przez ten czas. Czy znajdziecie w niej, Państwo, swoje ławki, swój autograf wyryty na tablicy – tego nie wiem- ale wiem, że na pewno przy jej zwiedzaniu towarzyszyć Wam będą wielkie emocje. Zajrzycie w stare kąty, by szukać w nich wspomnień.

Drodzy Państwo, skupmy się dziś na przeszłości naszej Jubilatki, ponieważ wyznacza ona także nasza przyszłość. Co więc widziały i słyszały te dostojne mury? Zapraszam za chwilę na wycieczkę do krainy historii.

Jubileusz to także okazja do radości i nadziei na kolejne lata pracy i kolejne jubileusze. Dzisiejsza uroczystość mogła się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz przyjaciół szkoły. Organizacja takiej imprezy to ogrom pracy dla wielu osób. Chciałabym im dzisiaj powiedzieć skromne: „dziękuję”.

Nie byłoby tej uroczystości, gdyby nie hojność sponsorów – przyjaciół szkoły. Pozwólcie, Państwo, że tym drobnym upominkiem im podziękuję:

Pan Ryszard Niedziółka – starostę kętrzyńskiego
Pan Andrzej Malicki firma Philips
Pana Zenon Piotrowicz - Nadleśnictwo Srokowo
Pana Cezary Kwasiborski – MTI Furninova
Pana Janusz Radziul - Folflex
Pana Jarosław Moczarski Restauracja „Kardamon”
Pani Agnieszka i Robert Pucer „Bartnik Mazurski”
Pani Krystyna Badowska – Rechinbach
Pani Alicja Nałysnyk – Gacioch Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Alinal-med”.

Dziękuję Panu Karolowi Zawadzkiemu – jednemu z pierwszych absolwentów (nieobecny ze względu na wiek i stan zdrowia, ale przesyła nam gorące pozdrowienia).


Wszyscy moi pracownicy aktywnie włączyli się w organizację jubileuszu, ale pozwólcie, Państwo, że przedstawię Wam tych, którzy, jak dobre duszki, czuwali nad każdym szczegółem.

Pani Urszula Wankiewicz – to ona zajęła się całą logistyką i korespondowała z Państwem.
Pani Krystyna Lisowska – ten miły głos w telefonie należy do niej.
Pan Jarosław Olejnik – folder to m.in. jego dzieło, informacje na stronie, wystawy, obsługa fotograficzna.
Pani Wiesława Winkowska, Elżbieta Niedźwiecka- Dżus, Tomasz Chlewiński, Jarosław Gresik i Tomasz Kolenda – oprawa artystyczna.
Pani Katarzyna Sadowska – dekoracje.
Pani Monika Żołędziowska – informacje bieżące o szkole.
Pani Magdalena Bielska, Małgorzata Zawadzka, Robert Puczel, p.Bożena Wójcik-Wasilewska – wystawa, zakupy, pakowanie prezentów.

Nie sposób, drodzy Państwo, wymienić pozostałych, ponieważ, jak wspomniałam, było ich wielu, więc ograniczyłam się do tych, którzy stanowili kręgosłup jubileuszu. 

Pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy dyrektorów i nauczycieli, którzy tworzyli naszą szkołę i wysoko postawili poprzeczkę nam, następnym pokoleniom nauczycieli. Składam ogromne podziękowania za przybycie na dzisiejszą uroczystość emerytowanym pracownikom: p. Alicja Tuńska, p. Czesława Dabrowska, p. Stanisława Łozińska, p. Urszula Jsionowicz, p.Czesława Heidenblut, p.Anna Górska, p. Halina Małachowska, p. Maria Rutkowska-Kupran, p. Janina Serwin, p.Bozena Urban, p. Krystyna Sierakowska, p. Joanna Skiba, p.Kazimierz Ogrodnik, , p. Jan Lewandowski, p. Zbigniew Lewandowski, p.Eugeniusz Tokarzewski, p.Roman Tylman, p. Teresa Lebiedziok, p.Zenobia Alejun, p.Elżbieta Kuriata.

Składam serdeczne podziękowania nauczycielom obecnie pracującym za wszystko to, co powstało i powstaje – za wspólne działania dla dobra uczniów.

Przez 70 lat szkoła zmieniła się, nie ma już dawnych mebli (poza salą 7 i 8), pomocy dydaktycznych, są za to komputery, siłownia, nowoczesne boisko, galeria i pracownia fotograficzna. Wkraczamy w XXI wiek. Ale nadal najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności wkracza w mury „starego ogólniaka”. Staramy się sprawić, aby uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć i sięgać gwiazd.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za Państwa obecność w tym tak szczególnym dla nas dniu, skończyliśmy 70 lat, i jak mówi poeta: „Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca. Młodość, raz już miniona, minęła niezwrotnie…”, ale praca w „starym ogólniaku” temu stwierdzeniu zaprzecza, bo kolejne roczniki uczniów powodują, że my pracujący ciągle mamy od 13 do 19 lat.