Szybki dostęp

 

Rekrutacja 2019/2020

 

Dnia 14 grudnia 2018 roku

Zespół Szkól Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

organizuje

I Ogólnopolski Przegląd Piosenki AGNIESZKI OSIECKIEJ


 

CEL PRZEGLĄDU

 1. Prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego młodych wykonawców.
 2. Promowanie twórczości Agnieszki Osieckiej wśród dzieci i młodzieży.
 3. Doskonalenie warsztatu wokalnego młodych wykonawców.
 4. Poszukiwanie i promowanie uzdolnionych wokalistów i wokalistek.
 5. Współpraca i wymiana doświadczeń między placówkami kulturalno-oświatowymi.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Przegląd jest otwarty dla solistów z całej Polski, zrzeszonych i niezrzeszonych w placówkach kulturalno – oświatowych. Do Koncertu Finałowego w drodze przesłuchać zakwalifikowanych zostanie po 5 uczestników z każdej kategorii (chyba, że Jury zarządzi inaczej). Każdy uczestnik musi mieć przygotowane 2 utwory. Podczas przesłuchań należy wykonać jeden z utworów (na prośbę Jury, uczestnik będzie musiał wykonać drugi utwór). W Koncercie Finałowym uczestnik sam wybiera, który z dwóch przygotowanych utworów zaśpiewa.

Kategorie wiekowe:

 • 10 – 14 lat
 • 15 – 18 lat
 • powyżej 18 lat

Nagrody I, II i III w każdej kategorii przyznaje Jury podczas Konkursu Finałowego. Zostanie również przyznana nagroda Grand Prix (w wysokości 1000 zł) oraz nagroda specjalna (dla jednego z finalistów) ufundowana przez Hotel Ognisty Ptak (voucher na 2 dniowy pobyt). . Wyróżnienia przyznawane będą na specjalne życzenie Jury. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny. Koszty dojazdu, wyżywienia i ubezpieczenia uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 

ZASADY REGULAMINOWE

 1. Podczas Koncertu Finałowego zakwalifikowani uczestnicy wykonają po jednym utworze.
 2. Jury podczas przesłuchań może zarządzić dogrywkę, w której zakwalifikowani uczestnicy wykonają po jednym dodatkowym utworze.
 3. Wykonawcy występują do podkładu muzycznego (półplayback) na płycie w formacie audio (podkłady dostarcza uczestnik w dniu Przeglądu) lub uczestnik wykonuje akompaniament własny/zespołu akompaniujący (szczegóły proszę podać na kacie zgłoszenia).
 4. Uczestnicy nieletni zobowiązani są do przyjazdu na finał przeglądu wraz z opiekunami pełnoletnimi.
 5. Po przesłuchaniach zapraszamy uczestników na warsztaty wokalne z Patrycją Kunert.

 

OCENA

Jury oceniać będzie:

 • dobór repertuaru,
 • interpretację,
 • muzykalność,
 • warunki głosowe,
 • Ogólny wyraz artystyczny.

 

PROGRAM

930 – 1100             przesłuchania grupy wiekowej 10 – 14 lat

1100 – 1230           przesłuchania grupy wiekowej 15 – 18 lat

1230 – 1400           przesłuchania grupy wiekowej powyżej 18 lat

1400 – 1500           obrady Jury (wyniki przesłuchań)

1500 – 1700           warsztaty wokalne dla uczestników – prowadzi Patrycja Kunert

1700 – 1800           przerwa

1800 – 2000           Koncert Finałowy

 

ORGANIZATORZY

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego

ul. Powstańców Warszawy 2

11-400 Kętrzyn

„Przegląd Agnieszki Osieckiej”

 

Do dnia 10 grudnia 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Nasi sponsorzy:

 

Organizator: Jarosław Olejnik   600 284 395

 

Regulamin | Karta zgłoszenia - osoba nieletnia | Karta zgłoszenia