Szybki dostęp

 

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam list minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Dotyczy on zmian, wprowadzanych od roku szkolnego 2015/2016, w związku z reformą podręcznikową. Przesyłam też szczegółową informację dotyczącą harmonogramu reformy w kolejnych latach. Znajdziecie tam Państwu także informacje nt. procesu aplikowania o udzielenie dotacji celowej na zakup podręczników.

Z poważaniem

Joanna Dębek

Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji

 

Załączniki:

  1. List minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej  w sprawie darmowych podręczników,
  2. Plakat informacyjny dla rodziców,
  3. Informacja dotyczącą harmonogramu reformy w kolejnych latach.