Szybki dostęp

 

 

W kategorii szkół podstawowych wystąpiły cztery zespoły i sześciu solistów (SP1, SP4, ZS w Mołtajnach). W kategorii gimnazjum o zwycięstwo walczyły trzy zespoły oraz pięciu solistów (ZS w Korszach, Gminne Gimnazjum w Karolewie, SOSzW w Kętrzynie, ZS w Mołtajnach, Gimnazjum nr 3 – czyli MY). Szkoły ponadgminazjalne reprezentowało sześciu solistów oraz  jeden zespół (SOSzW w Kętrzynie, ZS w Kętrzynie, I Liceum Ogólnokształcące – czyli znowu MY).

Pan Krzysztof Krupienik przywitał gości i uczestników, następnie  uroczyście ogłosił otwarcie festiwalu, który rozpoczął się od występu chóru Kętrzyńskie Słowiki ze Szkoły Podstawowej nr 4. My, z racji wieku musieliśmy trochę dłużej poczekać na swoją kolej, bo festiwal rozpoczął się od występów uczniów szkół podstawowych. Ale warto było, bo wykonawcy przedstawiali zróżnicowany repertuar i niejednokrotnie ujmujące wykonania. „Dziewczyna z granatem”, „Biały krzyż”, „Ojczyzno ma”, „Warszawskie dzieci” i wiele innych wprowadzało nas w nastrój walki o wolność i wierność ojczyźnie.

Dopisała również publiczność, która nagradzała wykonawców oklaskami. Wśród widzów dostrzegliśmy panią Krystynę Lisowską – naszą panią sekretarz, pana Jarosława Gresika i panią wicedyrektor. Nad prawidłowym nagłośnieniem czuwał pan Sylwester Gacioch.

Festiwal zakończył się, można by rzec, po kolacji. Ale same delicje czekały nas właśnie na końcu, bowiem trudy całego dnia zostały osłodzone przyznanymi nam nagrodami: w kategorii soliści ze szkół ponadgimnazjalnych -  II miejsce zajęła Milena Dąbrowska, a III miejsce – Karolina Łojko.

W kategorii zespoły ze szkół gimnazjalnych – I miejsce - UNISONO pod kierunkiem pana Tomasza Kolendy:

z kl. 1aG – Dionizy Cichomski, Dominika Banasik, Kinga Tyczyńska, Katarzyna Pawłowska, Jerzy Matuła, Maciej Czepułkowski, Oliwia Gan, Marta Jurgiełajtis,
z kl. 1bG – Aleksandra Pupek, Aleksandra Cudziło, Weronika Żołędziowska, Nina Tomasik, Gabriela Grabias,
z kl. 1cG – Kinga Łysowska, Julia Kędzia,
z kl. 2bG – Kevin Kiślak, Katarzyna Tetfejer, Katarzyna Zaburko,
z kl. 3bG – Karolina Walczak, Karolina Latek, Katarzyna Latek.

Cieszymy się z naszych sukcesów i na pewno powtórzymy je za rok ;)

 

foto: Monika Żołędziowska