Szybki dostęp

 

Rekrutacja 2021/2022

W 2021 roku nabór do szkół ponadpodstawowych odbywa się drogą elektroniczną. Od 17 maja możecie logować się na stronie:

👉  https://ketrzyn.edu.com.pl/kandydat

 

 

Prezentujemy nagrodzone wiersze:

Błagam, poprowadź

Wezwałeś do życia Panie
cudowny kwiat w Łowiczu.
Wiara jak promienie słońca
rozgrzała duszę miłością.

Otoczona troską w zwykłej rodzinie
nieoszczędzanej bólem.
Szarpana raz po raz.
To Cię wzmocniło, nie zgasłaś nadziejo.

Wiarą jak pancerzem osłonięta,
owinięta habitem nadziei.
Szłaś dzielnie daleko w nieznane
Miłością ścieląc każdy dzień.

Serca ludzkie popękane, rozbite,
Bóg z nich wydzierany
dotykał Ciebie jak strzałą,
byś szła, gdzie On prowadził, czasami niechciana.

To dar z dzieciństwa Cię umocnił!
Rodziców siła i trudne życie
dały Ci niezachwianą odwagę,
aby w Świętej Rodzinie odnajdować pomoc.

Bolesławo, patronko tego co rozdarte,
Popatrz na współczesne rodziny.
Częsty egoizm tam i brak hartu,
rozłąka za pracą w nieznanej ziemi.

Wiatr nimi tak mocno smaga...

Spojrzyj łaskawie
na moją i wszystkie rodziny,
daj radę, wzajemne przebaczenie,
pomóż odnaleźć drogę.

Poprowadź.

Maria Matanowska: I LO – II Miejsce

W ciszy zwycięstwo

Cisza... Modlitwa i życie brzmi i płynie
ku sprawom zbawienia.
Jedności pragnień Bożą Opatrznością zaskoczone
we właściwą kierują się stronę-
ku chrześcijańskiemu braterstwu.
Cisza...
Modlitwa i miłość matczyna
jako boska dłoń Stwórcy
sieroty nieporadne otula,
z radością zbiera z ulicy, ich strach
dobrocią znieczula.
Łaskawość bowiem wiekami wybrzmiewa
by kroki utwardzić posłanej do świata na chwałę Nieba.
Cisza...
Niebiański Nazaret i rozmodlenie
wiele dusz siostrzanych posłannictwem jednoczy,
czynem zachęca do wstąpienia w bramy boskiego miłosierdzia.
Głos w ciszy wybrzmiewa...
Szczęśliwa!
Jan Paweł II zawołał.
Zwycięstwo ciszy. Jedności patronka. Matka Bolesława.
Co w ciszy Boży dzwon porusza.

Katarzyna Latek: I LO – Wyróżnienie

Katarzyna Rypa: I LO praca plastyczna – Zatroskana - Wyróżnienie