Rekrutacja 2019/2020

 

W roku szkolnym 2018/2019 opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:

p. Beata Korzeniewska-Siwek, p. Jarosław Gresik, p. Sylwia Grochecka

 

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została:

Iza Kadelska

 

Dokumentacja pracy Samorządu Uczniowskiego:

  • Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019
  • Protokół z Posiedzenia Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na rok 2018/2019