foto: Weronika Woźniak, Weronika Stapurewicz, Daniel Krahel, Adam Lisowski