W bieżącym roku szkolnym I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego kończy 91 uczniów. Najwyższą średnią uzyskała klasa 3dL (4,76) oraz klasa 3cdL (4,73). Średnio klasy maturalne ukończyły szkołę na poziomie 4,54. Świadectwem z wyróżnieniem może pochwalić się 46 uczniów. Najwyższą średnią ocen (5,94) ma Hanna Kałon z klasy 3dL.  W tej szkolnej czołówce towarzyszą jej: Daniel Krahel (3aL) ( 5,83), Sylwia Kupczak (3dL) (5,72), Katarzyna Latek (3cdL), Karolina Latek (3cdL) (5,68), Weronika Stapurewicz (3aL) (5,61), Maciej Waleszczyński (3cdL) (5,53), Karolina Piskorz (3bL) (5,52), Krzysztof Macuk (3cdL) (5,5), Adam Lisowski (3aL), Dominika Woźniak (3aL), Katarzyna Rypa (3aL) (5,44) Patrycja Moczarska (3bL), Ewelina Rosicka (3cdL) (5,47). Do tych 10 najlepszych wyników w nauce należy dodać szczególny wynik dotyczący frekwencji. 100% obecności na zajęciach szkolnych w ciągu trzech lat ma uczeń klasy 3cdL – Hubert Stelmacher.

Wśród tegorocznych absolwentów mamy osoby wszechstronne, ambitne, zaangażowane w działalność społeczną i kulturalną, mamy prawdziwych pasjonatów i zapalonych sportowców. Świadczą o tym ich osiągnięcia naukowe i sportowe:

w bieżącym roku szkolnym:

  • Katarzyna Latek została finalistką Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, 
  • Bartłomiej Wojnowski otrzymał tytuł laureata etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Mediach z siódmą lokatą w kraju, otrzymał indeks na Uniwersytet Warszawski kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo oraz propozycję stażu w redakcji „Twojego stylu”,

w zeszłym roku szkolnym:

  • Katarzyna Latek została finalistką na szczeblu centralnym XLIII Olimpiady Historycznej, dzięki temu jest zwolniona na maturze z historii i otrzymała indeks na kierunki humanistyczne,
  • Bartłomiej Wojnowski może pochwalić się tytułem laureata eliminacji okręgowych LVIII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
  • Arkadiusz Tarkawian, reprezentując województwo Warmińsko - Mazurskie w IV Olimpiadzie Solidarności  uzyskał tytuł laureata i I miejsce w Polsce. Otrzymał indeksy na Uniwersytet Warszawski, Jagielloński, Gdański i Wrocławski.

W III Międzynarodowym Konkursie Plastyczno – Literackim "Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament" wyróżnione zostały Weronika Stapurewicz w kategorii plastycznej oraz Karolina Latek w kategorii literackiej.

w roku szkolnym 2015 – 2016

Maciej Waleszczyński otrzymał tytuł laureata z 3 lokatą w kraju w XII Ogólnopolskim Konkursie „Historia i Kultura Żydów Polskich”, Ewelina Rosicka – tytuł laureata z wyróżnieniem, a Karolina Latek została finalistką tego konkursu.

W ogólnopolskim Teście Wiedzy o Józefie Piłsudskim Katarzyna Latek zdobyła I miejsce, a Karolina Latek - II miejsce w kraju.  

Wśród uczniów kończących nasze liceum mamy 40 stypendystów odbierających stypendia Starosty Kętrzyńskiego.

Praca artystyczna to sztuka akceptacji, wyrozumiałości i odpowiedzialności. Walka z tremą i słabościami. To wyraz wrażliwości na sztukę w każdej formie.  W nas, widzach szkolnej sceny artystycznej, wiele emocji wzbudzaliście dzięki takim przedstawieniom jak: „Sara Nirwana i Ja”, "Kandydatki na Żonę", „Mały książę”, „Opowieść wigilijna”. Nie powstałyby one, gdyby nie zamiłowanie do teatru: Katarzyny Latek, Karoliny Latek, Karoliny Moczulskiej, Weroniki Stapurewicz, Zuzanny Trapik, Sandry Stankiewicz, Dominiki Woźniak, Arkadiusza Tarkawiana i Macieja Żyźniewskiego.

Współtwórcami szkolnej sceny muzycznej byli: Katarzyna Rypa, Katarzyna Latek,   Karolina Moczulska, Karolina Latek, Arkadiusz Tarkawian.  

Fotografią i filmem nasze oko cieszyli: Daniel Krahel, Dominika Woźniak, Zuzanna Trapik, Weronika Stapurewicz i Adam Lisowski.

O sportowe laury dla szkoły walczyli: Paweł Pskowski, Michał Szawkowski, Jakub Laskowski, Dominik Piotrowicz w Finale Rejonowym w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych, Mateusz Kowalski, Paweł Pskowski, Bartosz Syhłowyj, Arkadiusz Tarkawian, Michał Miechowicz w zawodach w piłce koszykowej.

W zeszłym roku szkolnym w XIV Powiatowych Zawodach Pływackich Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Kętrzyńskiego świetnie zaprezentowali się nasi reprezentanci w składzie Gabriela Błaszczak, Karolina Piskorz, Agata Wanago, Magdalena Szymańska, Bartosz Syhłowyj, Michał Szawkowski zdobywając 5 złotych, 7 srebrnych, 3 brązowe medale.

W Półfinale Wojewódzkim Mistrzostw Regionu w Plażowej Piłce Siatkowej dziewcząt i chłopców Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Sylwia Kupczak zajęła 3 miejsce.

W Bałtyckim Centrum Bilardowym w turnieju bilarda trzecie miejsce zajęła Patrycja Moczarska.

Uczniowie pracowali w szkolnym wolontariacie, udzielali się w akcjach charytatywnych, pracowali w sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uczestniczyli w świątecznych zbiórkach żywności. Pomoc w nauce otrzymywały od nich dzieci z rodzin zastępczych.

Wśród najbardziej aktywnych były: Patrycja Żełobowska – wolontariuszka Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Maria Matanowska, Karolina Latek, Katarzyna Latek, Sara Rae, Michelle Rae, Karolina Narejko, Emilia Mroczyńska, Dominika Woźniak – wolontariuszki szkolnej grupy Amnesty International.

Podziękowania należą się również Karolinie Narejko, która w zeszłym roku szkolnym piastowała urząd przewodniczącej SU, motywując młodzież do aktywnego działania na rzecz społeczności uczniowskiej naszej szkoły.

Drodzy absolwenci, to WY tworzyliście tę szkołę. To tu zdobywaliście wiedzę, rozwijaliście zamiłowania i dzieliliście pasje.  Bez Was - sumiennych, pracowitych, zaangażowanych osób nie moglibyśmy pochwalić się sukcesami. Nie byłoby ich również bez wsparcia i pracy Waszych nauczycieli.

Teraz pozostaje nam tylko życzyć Wam sukcesu na maturze i wspaniałej przyszłości.