Szybki dostęp

 

Komunikat

REKRUTACJA 2020/2021

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW I UCZNIÓW


 

SAMOKSZTAŁCENIE

 

 


 

KOMUNIKAT W SPRAWIE INFORMACJI I ZALECEŃ MEN

z 24.04. 2020 r.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie i Maturzyści


Uprzejmie informujemy, że do 24 maja br. została przedłużona
przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.


W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i
placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminów
zmienione zostały również przepisy dotyczące m.in. harmonogramu
egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych.

Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych.

 

Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminówhttps://www.gov.pl/web/edukacja

 


 

KOMUNIKAT


W związku z zagrożeniem koronawirusem, informuję, że od dnia 23 marca zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów w sekretariacie szkoły. Zawieszone zostają wizyty w szkole. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Kontakt osobisty jest możliwy w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Informacja telefoniczna w godzinach 8-11
pod nr telefonu:

89 751 32 37

Pytania można również kierować na adres e-mail:
sekretariat.staryogolniak@wp.pl
oraz poprzez dziennik elektroniczny

 


 

Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku jest obowiązkiem każdego z nas. Polskie prawo zakłada, że jeśli ofiara wypadku znajduje się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo powstania ciężkiego uszczerbku na jej zdrowiu, każdy musi udzielić pierwszej pomocy. Mając świadomość takiej sytuacji, warto być przygotowanym do ewentualnej pomocy poszkodowanym. W tym celu, za sprawą Młodzieżowego Centrum Kariery, klasa IIIAB uczestniczyła w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy. Kurs przeprowadzili strażacy z OSP Korsze, którzy pokazali uczniom, jak należy zachować się w różnych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia. Młodzież przetrenowała na fantomie zabieg resuscytacji, sposób zabezpieczenia i przeniesienia poszkodowanego, techniki zabezpieczenia uszkodzonych kończyn i kręgosłupa, zachowanie w przypadku ran ciętych, kutych, oparzeń i odmrożeń. Strażacy omówili również działanie w sytuacjach wypadków komunikacyjnych. Zdaniem uczniów szkolenie poprawiło ich wiedzę na temat pierwszej pomocy.

organizatorzy