Szybki dostęp

 

Rekrutacja 2020/2021

REKRUTACJA 2020/2021


SAMOKSZTAŁCENIE

 

 

Nasza podróż rozpoczęła się na dziedzińcu kętrzyńskiego zamku. Przewodnik opowiedział nam o historii tej krzyżackiej warowni i jej mieszkańcach. Następnie udaliśmy się pod Basztę Prochową. W tym miejscu poznaliśmy średniowieczne dzieje naszego miasta, jego dawną zabudowę i układ przestrzenny. Następnie dotarliśmy do budynku, w którym mieściła się kiedyś Loża Masońska. Przewodnik w barwny sposób przybliżył nam historię masonów w Rastenburgu i ich wpływ na miasto. Trasa naszej wycieczki doprowadziła nas pod kościół pw. św. Jerzego. Ta obronna świątynia od wieków dominuje nad naszym miastem. W miejscu, w którym stoi znajdowała się pruska osada Rast. Dzisiaj kościół jest świątynią katolicką, ale w przeszłości przez wiele wieków służyła ewangelikom. Obok kościoła znajduje się budynek dawnego Królewskiego Gimnazjum im. Albrechta Hohenzollerna w Rastenburgu. To poprzedniczka naszej szkoły. To właśnie w tych murach uczyli się Albrecht von Winkler (Wojciech Kętrzyński) i Wilhelm Wien (laureat nagrody Nobla z fizyki z 1911r). Dalej trasa wycieczki zaprowadziła nas pod budynek pierwszej synagogi w Rastenburgu. Tutaj przewodnik opowiedział nam o historii Żydów w dawnym Kętrzynie. Ukoronowaniem zwiedzania był powrót do zamku, w którym mieści się muzeum. Wędrując przez kolejne sale poznaliśmy dzieje Prus Wschodnich. Pogańska „pruska baba”, pochodzące z czasów krzyżackich dokumenty i wyposażenie kościołów, chorągwie pogrzebowe pruskich rodów szlacheckich, osiemnasto i dziewiętnastowieczne meble z pałaców niemieckich rodów arystokratycznych, czy wreszcie elementy uzbrojenia z pierwszej i drugiej wojny światowej świadczą o ogromnie zawiłej historii naszych ziem. Eksponaty związane z takimi postaciami, jak Arno Holz, czy Wojciech Kętrzyński świadczą o tym, że nasze miasto odegrało również ważną rolę w rozwoju kultury.

Wycieczka zakończyła się przed północą. W zgodnej opinii uczestników, warto było poświęcić te kilka godzin na „Kętrzyn nocą”. Do zobaczenie za rok.

Szkolny Klub Turystyki