I Ogólnopolski Przegląd Piosenki Agnieszki Osieckiej

 

Dnia 07.11.17 uczniowie klasy 2B gimnazjum wraz z Wychowawczynią p. Beatą Korzeniewską-Siwek uczestniczyli w spotkaniu „Nie zaplącz się w sieci”. Funkcjonariusze rozmawiali z uczniami o cyberprzemocy i zagrożeniach płynących z użytkowania narzędzi z dostępem do Internetu.