Szybki dostęp

 

Komunikat

REKRUTACJA 2020/2021

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW I UCZNIÓW


 

SAMOKSZTAŁCENIE

 

 


 

KOMUNIKAT W SPRAWIE INFORMACJI I ZALECEŃ MEN

z 24.04. 2020 r.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie i Maturzyści


Uprzejmie informujemy, że do 24 maja br. została przedłużona
przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.


W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i
placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminów
zmienione zostały również przepisy dotyczące m.in. harmonogramu
egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych.

Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych.

 

Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminówhttps://www.gov.pl/web/edukacja

 


 

KOMUNIKAT


W związku z zagrożeniem koronawirusem, informuję, że od dnia 23 marca zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów w sekretariacie szkoły. Zawieszone zostają wizyty w szkole. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Kontakt osobisty jest możliwy w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Informacja telefoniczna w godzinach 8-11
pod nr telefonu:

89 751 32 37

Pytania można również kierować na adres e-mail:
sekretariat.staryogolniak@wp.pl
oraz poprzez dziennik elektroniczny

 


 

W pierwszej połowie listopada uczniowie klas 2d G, 1 ae LO, 1 d1 LO i  2 ab LO obejrzeli w Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie wystawę "Biblia w sztuce" przygotowaną przez Mazurską Fundację Sztuki ART PROGRESS. Ekspozycja licząca około 100 drzeworytów, litografii i serigrafii tematyką  nawiązywała do Starego i Nowego Testamentu.  Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn, Gottfried Engelmann, Gustav Doré, Marc Chagall, Salvador Dali, Otto Dix, Oscar Kokoschka oraz Andrzej Strumiłło -  to wybitni artyści , których prace znalazły się na wystawie. Różnorodność dzieł i odmienne spojrzenie twórców stały się dla nas atrakcyjną ilustracją treści omawianych w szkole na lekcjach języka polskiego, wiedzy o kulturze i religii.

Uczniowie LO