Szybki dostęp

 

Rekrutacja 2019/2020

 

W pierwszej połowie listopada uczniowie klas 2d G, 1 ae LO, 1 d1 LO i  2 ab LO obejrzeli w Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie wystawę "Biblia w sztuce" przygotowaną przez Mazurską Fundację Sztuki ART PROGRESS. Ekspozycja licząca około 100 drzeworytów, litografii i serigrafii tematyką  nawiązywała do Starego i Nowego Testamentu.  Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn, Gottfried Engelmann, Gustav Doré, Marc Chagall, Salvador Dali, Otto Dix, Oscar Kokoschka oraz Andrzej Strumiłło -  to wybitni artyści , których prace znalazły się na wystawie. Różnorodność dzieł i odmienne spojrzenie twórców stały się dla nas atrakcyjną ilustracją treści omawianych w szkole na lekcjach języka polskiego, wiedzy o kulturze i religii.

Uczniowie LO