I Ogólnopolski Przegląd Piosenki Agnieszki Osieckiej

 

Dokładnie sto lat temu, 15 stycznia 1918r, we Lwowie zmarł Wojciech Kętrzyński. Ten wybitny Polak nie dożył odzyskania niepodległości naszego państwa, umierając kilka miesięcy przed zakończeniem I wojny światowej. Mimo to, jego postać doskonale wpisuje się w długą listę architektów odrodzenia naszej ojczyzny. Swoim życiem, działalnością społeczną, pracą w Ossolineum, zaangażowaniem w powstanie styczniowe, czy wreszcie dorobkiem naukowym Wojciech Kętrzyński udowodnił, że zasługuje na miejsce wśród wielkich Polaków. Zasługuje również na miejsce w naszej pamięci i naszych sercach. Jesteśmy, jako społeczność szkolna dumni, że patronem naszej placówki jest właśnie Wojciech Kętrzyński. Okrągłą, setną rocznicę śmierci Kętrzyńskiego postanowiliśmy uczcić organizując Tydzień Wojciecha Kętrzyńskiego. Przez cały tydzień nasza szkoła będzie zatem organizowała wydarzenia kulturalne i sportowe poświęcone pamięci naszego patrona.

Obchody rozpoczęliśmy od złożenia kwiatów pod pomnikiem Wojciecha Kętrzyńskiego w asyście pocztu sztandarowego oraz szkolnej delegacji. W auli szkolnej odbyła się również prelekcja poświęcona młodzieńczym latom życia Kętrzyńskiego. Zgromadzona młodzież mogła się z niej dowiedzieć, jak wyglądały lata nauki naszego przyszłego patrona w leckim (giżyckim) progimnazjum i rastenburskim (kętrzyńskim) gimnazjum. Wykład koncentrował się na pokazaniu Wojciecha Kętrzyńskiego, jako niezwykłego, młodego człowieka, który swoją ciężką pracą, pokonywaniem przeciwności losu, dążeniem do doskonalenia się i powolnym odkrywaniu w sobie pierwiastka polskości stał się w przyszłości wybitnym autorytetem naukowym i moralnym dla odzyskujących wiarę w niepodległość Polaków. I chociaż upłynęło sto lat od śmierci Kętrzyńskiego, jego życie ciągle powinno być dla nas inspiracją i drogowskazem w naszych zamierzeniach.

Organizatorzy