I Ogólnopolski Przegląd Piosenki Agnieszki Osieckiej

 

Dopiero co rozpoczęty rok kalendarzowy, jest rokiem wielkich jubileuszy. Sto lat temu nasza ojczyzna odzyskała niepodległość po długich latach zaborów, sto lat temu rozpoczęło się zwycięskie powstanie wielkopolskie, czterdzieści lat temu konklawe wybrało Karola Wojtyłę na tron papieski. Również nasza lokalna społeczność w roku 2018 obchodzi ważne rocznice. 15 stycznia minęła setna rocznica śmierci Wojciech Kętrzyńskiego, patrona naszego miasta i powiatu, a w lipcu będziemy wspominać 180 rocznicę urodzin tego wielkiego Polaka.

Rocznice związane z Wojciechem Kętrzyńskim zainspirowały nauczycieli i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie do zorganizowania Tygodnia Wojciecha Kętrzyńskiego. To przecież ta szkoła od wielu lat nosi dumne imię patrona naszego miasta i jest kontynuatorką tradycji Królewskiego Gimnazjum im. księcia Albrechta Hohenzollerna, do którego uczęszczał Adalbert von Winkler (Wojciech Kętrzyński). Będąc właśnie uczniem rastenburskiego gimnazjum Kętrzyński, w roku 1856, dowiedział się o swoim polskim pochodzeniu.

„Stary ogólniak” w ramach Tygodnia Wojciecha Kętrzyńskiego, w dniach 15-19 stycznia, zorganizował szereg imprez wiązanych ze swoim patronem. Wszystkie zaplanowane wydarzenia skierowane były do uczniów szkół powiatu kętrzyńskiego. Honorowy patronat nad Tygodniem Wojciecha Kętrzyńskiego objął starosta powiatu kętrzyńskiego, pan Ryszard Niedziółka. W ramach uczczenia Wojciecha Kętrzyńskiego odbyły się wykłady poświęcone patronowi, Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalych o Puchar Starosty Kętrzyńskiego, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wojciechu Kętrzyńskim, Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej oraz Powiatowy Konkurs Poezji Wojciecha Kętrzyńskiego. Ponad 120 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu wzięło udział w zawodach sportowych i konkursach. Liczny udział dzieci i młodzieży z różnych szkół (w sumie w imprezach wzięło udział 17 szkół) świadczy o zainteresowaniu postacią Wojciecha Kętrzyńskiego.

Zakończenie Tygodnia Wojciecha Kętrzyńskiego, wcale nie oznacza końca wydarzeń w I Liceum Ogólnokształcącym w Kętrzynie związanych z tym wybitnym Polakiem. W szkole planowane jest zorganizowanie podczas rozpoczętych właśnie ferii warsztatów wokalnych dla uczestników Konkursu Poezji Śpiewanej, które poprowadzi laureatka XXIX Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”, Margita Ślizowska. W kolejnych miesiącach odbędą się wystawy fotograficzne z okazji dziesięciu lat istnienia koła „Światłoczuli” w „starym ogólniaku”. O planowanych imprezach będziemy informować na bieżąco.

Organizatorzy Tygodnia Wojciecha Kętrzyńskiego