Rekrutacja 2017/2018

Reforma edukacji - Najważniejsze zmiany, pytania i odpowiedzi

Już dziś zachęcam do odwiedzenia strony internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl. Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy, akty prawne, szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie.

Do Państwa dyspozycji pozostaje także Departament Informacji i Promocji w MEN, tel. 22 34 74 457 oraz adres mailowy dedykowany kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl.Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej

Broszura informacyjna    Mapa drogowa reformy edukacji    Szkoła po zmianie - plakat


 

„Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!”. To szczególne hasło XIV Dnia Papieskiego przypomniało nam, że wszyscy od chwili chrztu świętego weszliśmy na drogę świętości i dlatego to wyjątkowe świętowanie przeżywaliśmy w innym wymiarze. O godz. 10:00 w kościele św. Katarzyny uczestniczyliśmy w Eucharystii, którą sprawował Ks. Łukasz Szwajkosz w intencji: o dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla Dyrekcji, Nauczycieli, Pracowników i Uczniów naszej szkoły. Słowo Boże skierował do nas Ks. Mariusz Roman i przypomniał nam naukę św. Jana Pawła II, żebyśmy się nie lękali i nie wstydzili swojej wiary. Wiara jest nadprzyrodzoną potrzebą człowieka i łaską, którą trzeba pielęgnować. Usłyszeliśmy wiele życiowych przykładów, które wzbudziły w nas nadzieję, że mimo naszych ułomności oddalania się od Boga, On nas kocha i ciągle czeka na naszą współpracę. Pomaga nam w tym Maryja, której swoje życie i swój pontyfikat prawie 26lat powierzył Papież – Polak.

26 września 2014 r. (piątek) uczniowie naszej szkoły (przede wszystkim klas licealnych o profilu matematyczno-fizycznym) wzięli udział w wycieczce do Torunia. Głównym celem wyjazdu był udział w pokazach fizycznych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Temat wykładu brzmiał: „Z górki na pazurki, czyli jak energia potencjalna zamienia się w energię kinetyczną i jak można się przy tym dobrze bawić”.