Szybki dostęp

 

Rekrutacja 2020/2021

REKRUTACJA 2020/2021


SAMOKSZTAŁCENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętrzynie, w ramach organizowanego co roku Marszu Przeciwko Przemocy, ogłasza konkurs pt „Mój świat bez używek”. Konkurs na najlepszy materiał filmowy promujący zdrowy i wolny od używek tryb życia skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodych osób w zakresie niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem używek i skutków, jakie one wywołują. 

W konkursie udział wziąć mogą przedstawiciele szkół reprezentowani przez grupy składające się z dowolnej liczby uczniów oraz co najmniej jednego dorosłego opiekuna. Nagrania, których motywem przewodnim ma być propagowanie stylu życia wolnego od używek, nie mogą przekraczać 40 sekund.

Zwycięzców wyłoni Jury Konkursowe składające się z przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędu Miasta, Komendy Powiatowej Policji, Kętrzyńskiego Centrum Kultury oraz Rady Miejskiej.

Najlepszy spot będzie wyświetlany w Kinie GWIAZDA przed każdą projekcją seansu filmowego. Na zwycięzców czekają nagrody.

Termin składania prac w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie upływa 30 października 2016r.

Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny.

/regulamin/

Kochani,

Jan Paweł II, Franciszek, Matka Teresa, Królowa Sylwia, Dalajlama XIV, Irena Sendlerowa, Nelson Mandela, Astrid Lindgren, Jacek Kuroń, Piotr Fronczewski, Jerzy Stuhr czy Anna Dymna – co łączy te osoby? Wszystkie zostały uhonorowane Orderem Uśmiechu – najsłoneczniejszym międzynarodowym odznaczeniem przyznawanym wyłącznie na wniosek dzieci.

Ponadtysięczna lista Kawalerów Orderu jest czymś więcej niż galerią dorosłych zaangażowanych w pomoc dzieciom. To lista osób dostrzeżonych przez dzieci i przez nie uhonorowanych za postawę, oddanie i bezinteresowność w działalności na ich rzecz.

Historia Orderu Uśmiechu od 1968 roku opowiada nam o losach najmłodszych na przestrzeni ostatniego półwiecza, stanowi obraz dziecięcych marzeń, potrzeb, problemów, jest twardym dowodem dziecięcej podmiotowości, dającym odpór tym, którzy nadal w dzieciach nie potrafią dostrzec człowieka. To również prosta historia ludzi, którzy bezinteresownie przeganiali chmury z nieba by odsłonić najmłodszym promienie słońca, sprawiając, że na twarzach dzieci pojawiał się uśmiech i nadzieja.

O przyznaniu Orderu Uśmiechu nie decyduje kolor skóry, miejsce zamieszkania, wykształcenie, wyznawana religia, status społeczny czy majątkowy. Podstawowe kryterium pozostaje niezmienne od lat – Kawaler Orderu Uśmiechu to osoba kochająca dzieci, dająca dzieciom radość, dbająca o pełną realizację przysługujących im praw, oddana w działalności na rzecz dzieci.

Jestem przekonany, że na całym świecie wokół dzieci jest wielu – jeszcze anonimowych – obecnych i przyszłych Kawalerów Orderu Uśmiechu.

W Światowym Dniu Orderu Uśmiechu (21 września) życzę wszystkim Dzieciom radosnego dzieciństwa, natomiast Wszystkim dorosłym, aby jak Kawalerowie Orderu Uśmiechu zawsze podmiotowo traktowali najmłodszych, przestrzegali praw dziecka, nieśli dzieciom pomoc, nadzieję i stwarzali warunku do ich harmonijnego rozwoju. Żeby godnie realizowali w życiu codziennym idee nakreślone przez niedoścignionego Janusza Korczaka.

Najsłoneczniej pozdrowia

Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak

„Nowinki Jedynki” – gazetka wydawana przez zespół redakcyjny Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie od kilku lat należy do grona laureatów Wojewódzkiego Konkursu Gazetek Szkolnych pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Gazety Olsztyńskiej, dlatego też chcielibyśmy umożliwić innym redakcjom szkolnym wymianę doświadczeń. Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne powiatu kętrzyńskiego do udziału w konkursie.

/regulamin i karta zgłoszenia/