Szybki dostęp

 

Rekrutacja 2020/2021

REKRUTACJA 2020/2021


SAMOKSZTAŁCENIE

 

Wakacje za nami, przed nami rok wytężonej pracy, ale również przyjemności i zabawy. Drodzy pierwszoklasiści, niech szkoła stanie się dla Was nie tylko instytucją, ale miejscem, w którym poszerzycie horyzonty, zdobędziecie nowe doświadczenia oraz obudzicie pragnienie poznawania świata.

Wszystkim życzę samych szóstek i piątek, a w szczególności tegorocznym maturzystom i kończącym gimnazjum. Oby matura i egzamin okazały się dla was proste i przystępne. Mamy nadzieję, że pozostali uczniowie tez nie spoczną na laurach i będą brać aktywny udział w konkursach, zawodach i olimpiadach, rozsławiając imię naszej szkoły na terenie powiatu, województwa, a nawet kraju. Życzę Wam więc wytrwałości w dążeniu do celu i wiary w siebie. Należy bowiem wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i potrafi osiągnąć to za wszelką cenę. Bądźcie silni i niezłomni, aby umocnić słabość tych, którzy się chwieją. Bądźcie odważni, w ostatecznym rozrachunku jedynie to się liczy.

Waszym rodzicom życzę satysfakcji ze swoich pociech, jak najmniej trosk i zmartwień, życzę optymizmu, cierpliwości i moc siły na ten nowy rok szkolny. Wam, drodzy nauczyciele, życzę uczniów mądrych, dojrzałych, inteligentnych i odpowiedzialnych. Życzę sukcesów na polu zawodowym. Wierzę, że wszyscy sprostamy postawionym nam obowiązkom i wyzwaniom. Mam nadzieję, że nadchodzący czas będzie dla wszystkich okresem pomyślnej i owocnej współpracy, opierającej się na zaufaniu, szacunku i przyjaźni. 

Pozwólcie, że sparafrazuję słowa Papieża Polaka świętego Jana Pawła II najwyższego autorytetu moralnego naszych czasów, niech staną się one mottem dzisiejszego spotkania: „Każdy (…) może decydować, w jaki sposób chce żyć, należy więc postępować tak, aby każdy kolejny dzień uświadamiał nam, że jesteśmy godni nazywać siebie ludźmi. Możemy to czynić poprzez wiarę, wiedzę i miłość, które są dla nas darem, kto go nie posiada, ten z pewnością po czasie odkryje głęboką pustkę”. 

Szanowni zebrani, kończąc należy wspomnieć, że dzisiejszy wrzesień kojarzy się wszystkim z zakończeniem wakacji, rozpoczęciem roku szkolnego, cudownym babim latem. Nie zawsze jednak tak było. Nie możemy zapomnieć, co wydarzyło się 1 września 1939 roku. Był taki wrzesień… który został na stałe wpisany do kalendarza jako data kolejnej, męczeńskiej śmierci Polski. W dzisiejszym dniu, w 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej składamy hołd wszystkim walczącym i poległym. Pamiętajmy, że to dzięki nim żyjemy dziś w wolnej Polsce. Za to im cześć i chwała. Niech na zawsze w pamięci naszego Narodu pozostaną imiona Tych, którzy życie oddali dla Ojczyzny. Niech ich niezłomna i bohaterska postawa będzie dla nas drogowskazem w nauce i pracy. 

Drodzy uczniowie, szanowni rodzice, koleżanki i koledzy rok szkolny 2016/2017 uważam za otwarty

Dyrektor ZSO

dr Oliwia Piotrowicz

Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie,

Szkoła bez wątpienia jest jednym z miejsc, w którym prawa człowieka, w tym prawa dziecka i prawa ucznia, powinny być szanowane z najwyższą troską. I choć współczesna szkoła zmienia się, to wspomniane wartości, zawsze – dla wszystkich bez wyjątku – powinny być priorytetem.

To jaki będzie rozpoczynający się rok szkolny, zależy przede wszystkim od Was. Jestem jednak głęboko przekonany, że nawet w dobie Google’a, YouTube’a czy Facebook’a, szkoła może być miejscem doskonale kształtującym wiedzę i przyjaznym dla rozwoju osobowości.

Zadanie Rzecznika Praw Dziecka dla Uczniów na najbliższe 10 miesięcy?

Nie bójcie się myśleć oraz wyrażać własnych opinii i emocji. Nie wstydźcie się własnego „JA”, pamiętając jednocześnie o szacunku do drugiej osoby oraz podstawowych zasadach demokracji, które obowiązują również w szkole

Budujcie szkolne społeczności. Nie tylko te wirtualne – w internecie, ale przede wszystkim te oparte na codziennym dialogu, współpracy, zrozumieniu.

Aktywnie upominajcie się o Wasze miejsce w szkole, dowodami zaangażowania przekonujcie wychowawców i nauczycieli, że warto Wam zaufać. Współdecydujcie o sobie – począwszy od wyboru szkolnej wycieczki po zapisy szkolnego statutu.

Dyskutujcie o prawach dziecka i prawach ucznia. Upominajcie się o nie. Szkoła to nie tylko edukacja – dajcie się dostrzec znakomitymi wynikami w nauce, ale i postawą, która wykracza poza tradycyjnie rozumianą wiedzę. Pozwalajcie się motywować – wielu podziękuje za to swoim nauczycielom w za kilka lub kilkanaście lat.

Aby rozpoczynający się rok szkolny 2016/2017 był szczególny, zapraszam wszystkich uczniów do wspólnego projektu. Podejmijcie #wyzwanierzecznikaprawdziecka (wyzwanierpd.pl) – zróbcie coś wyjątkowego dla siebie lub społeczności szkolnej, a na koniec roku wybiorę i nagrodzę najciekawsze wyzwania. Nie stawiam ograniczeń, realizacją wyzwania będą np.: spektakularna poprawa wyników w nauce, szkolny wolontariat czy aktywna promocja praw dziecka w szkole, wszystko co – zgodnie z powiedzeniem – możecie zrobić dziś, a za co podziękujecie sobie w przyszłości.

Korzystając z okazji serdecznie pozdrawiam Waszych Rodziców oraz Nauczycieli, życząc im niezliczonych powodów do dumy i radości z Waszych sukcesów.

Najserdeczniej pozdrawiam
Wasz Rzecznik
Marek Michalak